AGENCIJA ZA FOTOMODELE - FREETIME - ADRIAGRAF - CLICK HERE
 

  PONUDBA FOTOGRAFIJ ZA MOBILNE
TELEFONE IN OSEBNE RAČUNALNIKE


Nudimo vam fotografije iz zelo popularnega koledarja ADRIAGRAF LEPOTICE 2012 v velikosti:

širina - 20 cm, višina - 27 cm, resolucija - 72 dpi

V kompletu je vseh 12 fotografij +
dodatno 1 najboljša iz koledarja 2011

Cena za vse fotografije v kompletu je 30 euro.
Znesek 30 euro plačajte na račun:
SI56 0310 6100 0527 840

ADRIAGRAF d.o.o.
, Bratov Babnik 14, 1000 Ljubljana   
Potrdilo o plačilu nam pošljite na E-mail:
latuavia.at@gmail.com

Na E-mail s katerega pošljete potrdilo o vplačilu,
vam dostavimo vse plačane fotografije.

Za vse podrobnosti lahko pokličete tudi po tel.:
00386 (0)40 785 881

Najpopularnejše osebnosti v letu 2012

Kandidatka za Predsednico Slovenije 2012

FOTOMODELSTVO   I FEEL FREE FREETIME.si

www.WILLY.TV
 

  
LICITACIJA ORIGINALNIH AKT SLIKARSKIH DEL - CLICK - ZA POVEČAVO
 

obala

MISS OBALE


MISS POLICISTK


MISS ČAROVNIC
 


MISS REVOLUCIJE
 

MISS MIRAMARE


MISS NATO
 
 
E-mail:  latuavia.at@gmail.com

IZPOSOJA OZVOČENA IN DODATNE OPREME

 

Originali risb so ročna preslikava izredno popularnega koledarja:

Adriagraf lepotice 2011 in 2012.

Risbe so velike; širina 33 cm in višina 43 cm. Narejene so v akvarelu. Avtorica risb je Martina Valenčič.

V smislu prodaje kot licitacija iščem najboljše ponudnike za odkup originalnih risb.

Izdelani so tudi drugi akti v akvarelu iste velikosti, prav tako lahko dobite risbe izdelane
na platnu z oljnimi barvami in večjih dimenzij.
 
 

KOLEDAR SLOVENSKE LEPOTICE 2022

Adriagraf d.o.o. Slovenija www.adriagraf.eu E-mail: latuavia.at@gmail.com
gsm si: 00386 (0)40 785 881, gsm it: 0039 366 8230 914
www.freetime.si www.latuavia.eu www.monarh.cc

Pozdravljeni !

Bliža se leto 2022, katero naj bi bilo precej uspešnejše od preteklih let.

V našem podjetju smo se zato pripravili tudi za izvedbo novega koledarja s fotografijami: SLOVENSKE LEPOTICE 2022.

Poudarek novega koledarja je na lepoticah z erotično vsebino, najlepših punc, na nivoju najodmevnejših MISS izborov.

Torej, poizkusimo se vrniti k lepšim temam, kot smo jih preživljali zadnja leta, da osvežimo naše poglede na precej lepši in zanimivejši svet.

Vabimo dobro misleče ljudi iz Slovenije k sodelovanju. V letu 2012 sem bila jaz Martina, naj popularnejša osebnost leta.

V letu 2022 pa bodo to slavo prav gotovo nasledile druge punca iz našega novega koledarja. V ta namen se bomo tesno povezali z mediji, kateri bodo to tematiko z veseljem podprli! www.predsednica.si/naj.htm

Zbiram prijave deklet, sponzorjev in naročila za prodajo koledarjev:
gsm si: 00386 (0)40 785 881, gsm it: 0039 366 8230 914 - E-mail: latuavia.at@gmail.com

KOLEDAR SLOVENSKE LEPOTICE 2012: www.freetime.si/lepotice2012/koledar.htm

Vas še enkrat lepo pozdravljam, Martina, direktorica Adriagraf d.o.o.

 
 
 
CALENDARIO DELLE BELLEZZE SLOVENE 2022

ITALIANO


Adriagraf s.r.l. Slovenia www.adriagraf.eu E-mail: latuavia.at@gmail.com
gsm si: 00386 (0)40 785 881, gsm it: 0039 366 8230 914
www.freetime.si www.latuavia.eu www.monarh.cc

Salve !

Si sta avvicinando l'anno 2022, che dovrebbe avere molto più successo rispetto agli anni precedenti, per questo la nostra azienda si è preparata anche per l'implementazione di un nuovo calendario con foto: BELLEZZE SLOVENE 2022.

L'enfasi del nuovo calendario è sulle bellezze dal contenuto erotico, le ragazze più belle, al livello delle selezioni più clamorose di MISS.

Quindi, proviamo a tornare ad argomenti più belli di quelli che abbiamo affrontato negli ultimi anni per aggiornare le nostre opinioni su un mondo molto più bello e interessante.

Invitiamo persone ben intenzionate dalla Slovenia a partecipare. Nel 2012 ero io, Martina, la personalità più popolare dell'anno.

Nel 2022, però, questa gloria sarà sicuramente ereditata da altre ragazze del nostro nuovo calendario.

A tal fine, lavoreremo a stretto contatto con i media, che saranno felici di supportare questo argomento!
www.predsednica.si/naj.htm

Raccolgo candidature da ragazze, sponsor e ordini per vendere calendari:
gsm si: 00386 (0)40 785 881, gsm it: 0039 366 8230 914 - E-mail: latuavia.at@gmail.com

CALENDARIO DELLE BELLEZZE SLOVENE 2012: www.freetime.si/lepotice2012/koledar.htm

Vi saluto ancora una volta, Martina, direttrice di Adriagraf s.r.l.

 
 
 
CALENDAR OF SLOVENIAN BEAUTIES 2022

ENGLISH


Adriagraf d.o.o. Slovenia www.adriagraf.eu E-mail: latuavia.at@gmail.com
gsm si: 00386 (0)40 785 881, gsm it: 0039 366 8230 914
www.freetime.si www.latuavia.eu www.monarh.cc

Hello !

The year 2022 is approaching, which is expected to be much more successful than in previous years. Therefore, our company has also prepared for the implementation of a new calendar with photos: SLOVENIAN BEAUTIES 2022.

The emphasis of the new calendar is on beauties with erotic content, the most beautiful girls, at the level of the most resounding MISS selections.

So, let’s try to get back to nicer topics than we’ve been going through in recent years to refresh our views of a much nicer and more interesting world.

We invite well-meaning people from Slovenia to participate. In 2012, I was Martina, the most popular personality of the year.

In 2022, however, this glory will certainly be inherited by other girls from our new calendar. To this end, we will work closely with the media, who will be happy to support this topic! www.predsednica.si/naj.htm

I collect applications from girls, sponsors and orders to sell calendars:
gsm si: 00386 (0)40 785 881, gsm it: 0039 366 8230 914 - E-mail: latuavia.at@gmail.com

SLOVENIAN BEAUTY CALENDAR 2012: www.freetime.si/lepotice2012/koledar.htm

I greet you once again, Martina, director of Adriagraf d.o.o.